Меѓународни организации

 

Обединети нации

http://www.un.org

НАТО

http://www.nato.int

   

НАТО Канцеларија во Скопје

http://www.nhqs.nato.int

Портал на Европа

http://europa.eu

   

Совет на ЕУ

http://www.consilium.europa.eu

Европска комисија

http://ec.europa.eu

   

Делегација на Европската комисија во
Република Македонија

http://www.delmkd.ec.europa.eu

ОБСЕ

http://www.osce.org